Jak se zapojit

Značku mohou získat mateřské, základní a střední školy, které přijmou Základní principy Odpovědné školy, které pokrývají 5 hlavních oblastí společenské odpovědnosti a tyto budou prokazatelně rozvíjet.

Přihlášení do Odpovědné školy probíhá formou sebehodnocení v oblastech: Ekologie, Aktivity v místní komunitě, Zaměstnanecké podmínky, Přístup ke studentům a zapojení rodičů, Výživa a zdraví.

Sebehodnotící dotazník si můžete prohlédnout zde:

Škola, která projde procesem sebehodnocení, se v Prohlášení ředitele/ky či majitele/ky školy zavazuje k přijetí Základních principů Odpovědné školy a jejich rozvoji z dlouhodobého hlediska.

Prohlášení ředitele/ky školy spolu s výroční zprávu o činnosti a identifikačními údaji vkládá škola k již vyplněnému sebehodnotícímu dotazníku po přihlášení do systému. Poté obdrží škola potvrzovací e-mail s doplňujícími informacemi.

Zavedení Principů není jednorázový krok, nemusí proběhnout najednou, ale je třeba k nim přistupovat jako k neustálému zlepšování. Nejedná se o klasickou certifikaci. Asociace společenské odpovědnosti nedozírá, nevynucuje ani neposuzuje chování nebo kroky zapojených škol. Spíše spoléhá na společenskou odpovědnost, transparentnost a vlastní zájem škol, že budou samy iniciovat smysluplné kroky k dosažení Principů, na kterých je Odpovědná škola postavena.