Společensky odpovědným
se nikdo nerodí,
společensky odpovědným
se člověk stává.

Projekt Odpovědná škola je inovativní v tom, že učí školy komplexnímu pohledu na společenskou odpovědnost. Nenásilnou formou dětem a studentům ukazuje, co mohou všechno ovlivnit a co může pro druhé znamenat jejich zájem. Proto je dobré seznamovat s pojmem společenská odpovědnost (CSR) všechny vzdělávací stupně a inspirovat k odpovědnému chování ostatní, podpora vědy a výzkumu v rámci společenské odpovědnosti vše završuje.

Značku Odpovědná škola uděluje Asociace společenské odpovědnosti školám, které kromě klasického vzdělávání žáků vnímají kulturní, sociální a vzdělávací potřeby místa, ve kterém působí.

Cílem projektu je zvýšit povědomí o společenské odpovědnosti u škol a příklady dobré praxe inspirovat ostatní. Chceme dosáhnout toho, že se stane odpovědné chování dětem, studentům, ale i rodinám naprosto přirozené a automatické jako základní počty.

Značku mohou získat mateřské, základní a střední školy, které přijímají
5 základních kritérií společenské odpovědnosti a ty dále rozvíjí.

Proč se zapojit

Odpovědné školy tak získají možnost:

  • patřit do národní sítě Odpovědných škol
  • komunikovat společensky odpovědné hodnoty rodičům, místní komunitě a občanům
  • aktivně se zapojit do hnutí, které bude formovat odpovědnost v budoucích generacích
  • inspirovat okolí a jít dobrým příkladem dalším školám a institucím

a výhody:

  • prestižního ocenění pro školu
  • zvýšení viditelnosti školy v komunitě
  • cenných zkušeností kolegů/yň v rámci národní sítě Odpovědných škol